Thông tin chủ sở hữu

– Chủ sở hữu website: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THIÊN LONG

– Mã số doanh nghiệp: 0315980296 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/10/2019 (lần đầu)

– Địa chỉ: A1.09.OT12B Vinhomes Golden River, số 02 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Điện thoại liên hệ: 0355 400 004