Điều kiện giao nhận hàng

THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

1. Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ

* Hiện tại, do bản chất hoạt động của giao dịch, các dịch vụ trên website thienlongreal.vn không cần thiết phải duy trì thực hiện quy trình đổi trả, hoặc quy trình giao nhận vận chuyển, hoặc quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm.

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng

* Hiện tại, do bản chất hoạt động của giao dịch, các dịch vụ trên website thienlongreal.vn không cần thiết phải duy trì thực hiện quy trình đổi trả, hoặc quy trình giao nhận vận chuyển, hoặc quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm.