Điều kiện giao dịch chung

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

I. TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có

  1. Tiêu chuẩn về dịch vụ

– Cam kết về dịch vụ

+ Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long cam kết mọi thông tin được gửi hoặc chuyển đến Người mua qua bất kỳ phương tiện nào KHÔNG bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;

+ KHÔNG gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

+ Sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo và cung cấp trên website thienlongreal.vn là có thật và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh bất động sản cũng như pháp luật về quảng cáo;

+ Website thienlongreal.vn và mọi tài liệu có trong website này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các văn bản, ảnh chụp, bản ghi hình, bản ghi âm, đồ họa) được bảo hộ theo bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long theo pháp luật Việt Nam. Một số ký tự, biểu trưng (logo) hoặc hình ảnh cũng được bảo hộ bằng các nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long;

+ Người mua phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Website thienlongreal.vn. Thienlongreal.vn và mọi tài liệu, thông tin, nội dung và dịch vụ trên website này được cung cấp “theo hiện trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm thuộc bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện rõ ràng hoặc ngầm hiểu, bao gồm nhưng không giới hạn đến, các bảo đảm rằng Trang Web này sẽ luôn có sẵn, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, cũng như không có khiếm khuyết hoặc không bị nhiễm virus. Tuỳ theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện rõ ràng hoặc ngầm hiểu. Tuỳ theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tổn thất hoặc thiệt hại (dù trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, thực tế, dự phòng, mang tính hệ quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính răn đe hoặc cách khác) do việc sử dụng website, thông tin trên website, các dịch vụ được cung cấp thông qua thienlongreal.vn;

+ Người mua bị cấm sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc phương tiện nào để cản trở hệ thống của website thienlongreal.vn, để sửa đổi dữ liệu trên hệ thống của thienlongreal.vn. Việc phân phối, phát tán hoặc ủng hộ bất kỳ hoạt động nào để cản trở, phá hoại hoặc xâm nhập vào hệ thống của website thienlongreal.vn là bất hợp pháp. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý theo Quy Chế và pháp luật.

– Quy trình phản hồi vi phạm

+ Bước 1: Người nhận trực tiếp phản hồi về thông tin vi phạm trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long thông qua những hình thức như gửi mail hoặc gọi trực tiếp đến số điện thoại liên lạc của Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long;

+ Bước 2: Sau khi Bộ phận trực của các kênh liên hệ nhận được phản hồi, ngay khi có thể sẽ kiểm tra tính chính xác của thông tin bị phản hồi;

+ Bước 3: Nhân viên Bộ phận trực của các kênh liên hệ tham vấn ý kiến của người quản lý cấp trên trực tiếp, sau đó ghi nhận vào hồ sơ cảnh báo của người sử dụng;

+ Bước 4: Nếu cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng không chính xác, trong vòng 03 ngày sẽ gửi thông báo kết quả xác minh cho người phản hồi (nếu cần thiết) và kết thúc quá trình giải quyết; Nếu cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng chính xác, trong vòng 03 ngày sẽ gửi thông báo kết quả xác minh cho người phản hồi (nếu cần thiết) và chuyển hồ sơ cho Người quản lý kỹ thuật để khắc phục vi phạm. Sau khi Người quản lý kỹ thuật hoàn tất khắc phục thông tin bị vi phạm, nhân viên Bộ phận trực của các kênh liên hệ lập biên bản và kết thúc xử lý.

– Quy trình đến bù

+ Nguyên tắc đền bù: Trong trường hợp bất kỳ dịch vụ nào do Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long cung cấp được cho là không đầy đủ hoặc phù hợp, Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long sẽ đưa ra phương án đền bù thoả đáng cho Người mua theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Người mua. Dịch vụ được cung cấp không đầy đủ hoặc không phù hợp sẽ được đền bù toàn bộ. Ngoài việc đền bù toàn bộ bằng việc cung cấp dịch vụ khác thay thế hoặc tiếp tục cung cấp phần dịch vụ còn thiếu hay không phù hợp, Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long sẽ dành cho Người mua lợi ích cộng thêm khác theo thoả thuận.

+ Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long sẽ gửi thông tin về lợi ích cộng thêm như vậy thông qua email của Người mua. Những lợi ích cộng thêm như giải pháp đền bù theo thoả thuận như vậy, trong mọi trường hợp, đều không được xem là nhằm mục đích khuyến khích Người mua sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long cung cấp.

  1. Điều khoản thoả thuận của người dùng

– Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin thành viên được yêu cầu khi đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ trên thienlongreal.vn.

– Cung cấp đầy đủ thông tin về bất động sản và dịch vụ liên quan đến bất động sản theo Quy chế này, quy định của pháp luật cũng như các yêu cầu khi đăng tin trên thienlongreal.vn.

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực của nội dung tin đăng được cung cấp và đăng tải trên thienlongreal.vn.

–    Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ mọi hoạt động khi tham gia sử dụng dịch vụ trên thienlongreal.vn.

– Cung cấp thông tin về giao dịch bất động sản mà mình tham gia khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và đăng tải trên thienlongreal.vn cũng như toàn bộ quá trình giao dịch giữa các bên.

– Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho thienlongreal.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên tài khoản và mật khẩu của thành viên để hai bên cùng hợp tác xử lý.

– Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của thienlongreal.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của thienlongreal.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ do thienlongreal.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của thienlongreal.vn.

– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của thienlongreal.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tư cách cs nhân, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của thienlongreal.vn…

– Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

– Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  1. Điều kiện bắt buộc của Người mua:

– Có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự đầy đủ;

– Nếu là cá nhân nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

II. NGUYÊN TẮC

Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có

  1. Khái niệm chung:

– Người bán: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THIÊN LONG;

– Người mua: là công dân Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký để thực hiện giao dịch;

– Thành viên là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại website.

– Thành viên tham gia website được quyền tự do tìm hiểu và thoả thuận với bên có nhu cầu trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

– Bất động sản, dịch vụ liên quan đến bất động sản trong các nội dung tin, banner quảng cáo … được đăng trên thienlongreal.vn cam kết đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật

– Mọi hoạt động được thực hiện tại website được thực hiện một cách tự do, bình đẳng, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thành viên.

  1. Quy trình giao dịch chung

– Bước 1: Quý khách hàng tham khảo các dự án trên website thienlongreal.vn bằng cách click vào các hạng mục liên quan trên website;

– Bước 2: Xem giá và thông tin chi tiết sản phẩm đó, nếu quý khách hài lòng thì chọn một trong hai cách sau để liên lạc với chúng tôi:

+ Điền đầy đủ các thông tin liên lạc được yêu cầu vào phần “LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH” bên phải trang website sau đó nhấn “Gửi đăng ký”; Phòng Kinh doanh của Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long sẽ liên lạc với khách hàng qua thông tin số điện quý khách hàng cung cấp để xác nhận đặt hàng;

+ Gọi trực tiếp đến tổng đài 0355.400.004 để nhận được tư vấn cụ thể về dự án.

– Bước 3: Đến tận nơi trao đổi với Người bán, hoặc theo cách thức khác do các bên thoả thuận.

III. CAM KẾT NGHĨA VỤ

Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

  1. Nghĩa vụ của người bán

– Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản;

– Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch;

– Người bán có trách nhiệm công khai thông tin về bất động sản theo các hình thức sau đây:

            + Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

            + Tại trụ sở Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

            + Tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản.

* Nội dung thông tin về bất động sản bao gồm:

            + Loại bất động sản;

            + Vị trí bất động sản;

            + Thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản;

            +  Quy mô của bất động sản;

            +  Đặc điểm, tính chất, công năng sử dụng, chất lượng của bất động sản; thông tin về từng loại mục đích sử dụng và phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là toà nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng, nhà chung cư;

            + Thực trạng các công trình hạ tầng, dịch vụ liên quan đến bất động sản;

            + Hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản; hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;

            + Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

            + Giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua;

– Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

– Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thoả thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thoả thuận trong hợp đồng;

– Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định;

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

– Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Các nghĩa vụ khác được quy định trong hợp đồng mua bán (nếu có).

  1. Nghĩa vụ của người mua

– Thanh toán đủ tiền mua nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận;

– Nhận nhà, công trình xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo đúng thời hạn thoả thuận;

– Phối hợp với bên bán thực hiện các thủ tục mua bán trong thời hạn đã thoả thuận;

– Trong trường hợp mua nhà, công trình xây dựng đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của bên thuê theo thoả thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực.

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;