Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

I. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THIÊN LONG

– Trụ sở: A1.39.OT16 Vinhomes Golden River, số 02 Tôn Đức Thắng , phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Số điện thoại: 0355 400 004

II. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THIÊN LONG

– Trụ sở: A1.39.OT16 Vinhomes Golden River, số 02 Tôn Đức Thắng , phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Số điện thoại: 0355 400 004

III. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Phạm vi sử dụng thông tin

– Trang thienlongreal.vn cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của khách hàng để tối ưu trải nghiệm sử dụng dịch vụ, cung cấp thông tin phù hợp với mỗi thành viên;

– Cung cấp dịch vụ đến khách hàng;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo, liên hệ cho các giao dịch trên trang thienlongreal.vn;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

– Liên lạc với các thành viên trong trường hợp đặc biệt;

– Không sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng đến ngoài mục đích xác nhận liên hệ có liên quan đến giao dịch trên trang;

– Trong trường hợp có yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thienlongreal.vn sẽ hợp tác cung cấp thông tin. Ngoài ra, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có quyền xâm phạm đến thông tin cá nhân của khách hàng.

IV. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

– Thành viên có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ dữ liệu thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Công ty Cổ phần Bất động sản và Phát triển dự án Thiên Long thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền khiếu nại về việc vi phạm các quy tắc bảo mật trên với Ban quản trị hệ thống Website thienlongreal.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, thienlongreal.vn sẽ xác nhận thông tin, phản hồi và hướng dẫn thành viên khắc phục vi phạm. Địa chỉ nhận thông báo khiếu nại:

Email: info@thienlongreal.vn;

Số điện thoại: 0355 400 004

V. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thời gian lưu trữ thông tin; Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ thienlongreal.vn.