Chính sách bảo hành – Hoàn trả

Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có

* Hiện tại, do bản chất hoạt động của giao dịch, các dịch vụ trên website thienlongreal.vn không cần thiết phải duy trì thực hiện quy trình đổi trả, hoặc quy trình giao nhận vận chuyển, hoặc quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm.

Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này

* Hiện tại, do bản chất hoạt động của giao dịch, các dịch vụ trên website thienlongreal.vn không cần thiết phải duy trì thực hiện quy trình đổi trả, hoặc quy trình giao nhận vận chuyển, hoặc quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm.